Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

Κάτο τα ξερά ΜΟΥ από το ΟΧΙ

Share
Φίλι κι Φίλις για κι χαρά σας
Τιν ιδέα γιαφτό το γραφτό τιν έδοσε ο φίλος ΣΙΜΠΛΕΜΑΝ που με κάλεσε να σχολιάσο το ιπέροχο κίμενο που έγραψε για τους εθνοπροδότες κε το δικέομα τους να μαγαρίζουν ιερά κε οσια τον Ελίνον. Εκίνο που διαπίστοσα από τι δίναμι του γραφτού ίνε πος για μια στιγμί ι ελινες ασχετα με κοματικες προτιμίσις σισπιρόθικαν κε σιμφόνισαν με τι σκέψι του ΣΙΜΠΛΕΜΑΝ. Αφτό αποδικνίετε από το ότι το αναδιμοσίεφσαν πολά βλογ κε αριστερον κε κεντρόον κε δεξιόν προτμίσεον. Ιταν μια εφτιχισμένι στιγμί πραγματικά για μένα να βλέπο ΕΛΙΝΕΣ ενομένους.
Έκατσα κε σκέφτικα πολί αφού κε ι βροχί δε με αφίνι να πάο για μεροκάματο. Τι ίταν αφτό που ένοσε έστο κε για λίγο μεγάλο αριθμό Ελίνον; Φισικά ι απάντισι ίνε έφκολι.
Ι εφθίνι τον εθνοπροδοτόν απέναντι στα ιερά κε τα οσια του λαού κε ι εκμετάλεφσί τους για το δικό τους σιμφέρον. Διλαδί με λίγα λόγια βρίκαν εξιλαστίριο θίμα για να ακουμπίσουν τα δινά τους κε να νιόσουν για μια ακόμα φορά προδομένι.
Ο αγαπιμένος φίλος ΣΙΜΠΛΕΜΑΝ ξέχασε κάτι. ΕΜΕΝΑ.
Σας διλόνο πιστέβοντας ότι έχο σόας τας φρένας ότι ο κίριος ιπέφθινος ίμε ΕΓΟ.
Ο πρότος που δεν έχι δικέομα να ακουμπά τα ιερά κε τα όσια ίμε εγό.
Εγό που δεν έκατσα να ψάξο ποτέ γιατι δολοφόνισαν τον καποδίστρια.
Εγό που δεν έκατσα να ψάξο ποτε πος στίθικε κε γιατί το νεο ελινικό κρατος.
Εγο που ανάγκασα τον νικιταρά να ζιτιανέβι για να ζίσι.
Εγό που χιροκρότισα το ιδιόνιμο δια χιρός παπανδρεου (παπού) τιν εποχί του βενιζέλου.
Εγο που έτρεξα για τι μεγάλι ιδέα στι μικρά ασια σιμετέχοντας στα σχέδια τον μεγάλον κε έτσι ξεκλιρίστικαν εκατομίρια ελίνον από τις πατρογονικές τους εστίες.
Εγο που ανέχτικα πάγκαλους, κονδίλιδες, μεταξάδες κε άλα τέτια πεδιά να με σέρνουν να τους χιροκροτάο κε να μου τάζουν νεους παρθενόνες.
Εγο που έτρεξα να πολεμίσο το ναζιστί χιτλερ με μια κουραμάνα κε διο φισίγγια στο αμπέχονο.
Εγο που άκουσα τον νεο λεονίδα τις ελάδας στρατιγό ΚΑΤΣΙΜΙΤΡΟ κε δεν πίγα εκί που με έστελναν ι εθνοπροδότες αλά στιν ίπιρο να φιλάξο τα ιερά κε τα όσια ιερά .
Εγο που στο ίψομα 731 απέδιξα στον αδερφό μου το ΛΕΟΝΙΔΑ ότι ι θισία του στις θερμοπίλες δεν πίγε χαμένι.
Εγο που τα κόκαλα μου ακόμα ασπρίζουν στα βουνά τις αλβανίας ότα βγένι ίλιος μετά τι βροχί.
Εγό που έτρεξα στο ΕΑΜ να πολεμίσο τους ισβολίς τις πατρίδας μου.
Εγό που πίνασα στα βουνά με τον ΑΡΗ κε μετά του έκοψα το κεφάλι.
Εγό που τουφεκίστικα με τον αδερφό μου γιατί έπρεπε να κιβερνίσουν τιν πατρίδα που ελεφθέροσα ι εγγλέζι.
Εγό που πίστεψα ότι αφτί που ιπογράψαν στι βάρκιζα το έκαναν για το καλό μου κε ακόμα έχουν στόμα κε μιλάνε.
Εγο που πίγα εξορία για τις ιδέες μου κε κινιγίθικα μετά από τους ιποτακτικούς τις βασίλισας.
Εγό που έκλεγα για τιν εκτέλεσι τα χαράματα του Μπελογιάνι.
Εγό που στι δεκαετία του πενίντα λαβομένος έβλεπα να στίνετε το νεο παρακράτος.
Εγο που χιροκρότισα τον γέρο τις τρομοκρατίας που επέβαλε με τα μιδράλια τιν θέλισι τον πατρόνον του.
Εγο που ακόμα κε σίμερα τον αποκαλό γερο τις διμοκρατίας.
Εγο που σκίστικα να χιροκροτό τον καραμανλί τριανταφιλίδι που δεν έκατσε δίπλα μου οταν έπρεπε αλά αφτοεξορίστικε στο παρίσι.
Εγο που χόρεψα με τους λίκους τις δικτατορίας στις πλάτες τις ΕΛΑΔΑΣ.
Εγό που στιν κιδία του ΠΑΝΑΓΟΥΛΙ έκλαψα κε πίρα πολούς όρκους μέσα μου.
Εγό που άδολο πεδί πίγα στο πολιτεχνίο για να βλέπο μετά στις επετίους τον καπνο από τα σουβλάκια κε τιν κατάθεσι στεφάνον από ιπιρέτες τις χούντας.
Εγό που σίκοσα στα χέρια τον τριανταφιλίδι καραμανλί για σοτίρα μου.
Εγό που πίστεψα τον μπαμπά αντρέα που ίξερε τον πόνο που κρίβο μέσα μου κε τον εκμεταλέφτικε.
Εγό που τον ξαναπίστεψα όταν ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ γκρεμίζονταν από το σισμό κε αφτός στο ένα μίλι μέσα από το κότερο έκανε τα δικά του.
Εγό που όταν κατάλαβα πιί εξαργίροσαν το πολιτεχνίο αντι να τους στίλο στο διάλο ακόμα τους ψιφίζο για σοτίρες.
Εγό που αγανάχτισα από τις ρεμούλες τον σοσιαλιστόν κε έβαλα να με σόσουν μιτσοτακέι κε κομπανία.
Εγό που πίστεψα πάλι στο σοσιαλισμό του σιμίτι κε ίθελα κε μετοχές στο χριματιστίριο τρομάρα μου.
Εγό που μετά πίστεψα για σοτίρες ανεψιούς κε γιούς κε εγγονούς άσχετα με τιν πνεβματικί ισοροπία που διαθέτουν.
Εγό ο εργάτις που δεν στέλνο στο διάλο τον σινδικαλιστί με τι μερσεντές.
Εγό ο αγρότις που όταν μου έσκαγαν τα λάστιχα στο τρακτέρ αντι να τους τσακίσο τα κόκαλα, τα μάζεψα γιατί το κόμα με έστιλε σπίτι.
Εγο ο διμόσιος ιπάλιλος που εκτελό κατά γράμα τις αποφάσις που πέρνουν ι ιπιρέτες τον βριξελόν ενό βλέπο ότι ίνε εναντίον μου.
Εγο ο καθιγιτις που κάνο ιδιέτερα στα βλαστάρια του μελοντός μας.
Εγο που όταν έλεγε τι σιμέα μου κουρελόπανο ο πάγκαλος δεν τον έκανα ξίγγι να χορτάσι μια μεραρχία.
Εγό που όταν μου σκοτόσαν τα πεδιά στα ΙΜΙΑ κε μετά τα μαγάριζαν με ψέφτικα πορίσματα αντι να τα κάνο λίμπα κατάπινα τα πορίσμα όπος το κονιακ τις πίκρας.
Εγο ο ιπιρότις που αποκαλό τον αδερφό μου βοριοιπιρότι ιρονικά αλβανό.
Εγο ο μακεδόνας που μου πουλάνε τιν πατρίδα κε επιμένο να στέλνο στι βουλί τους ίδιους με τα κενούρια ψέματα.
Εγο ο πόντιος που μου ξεφτιλίζουν τα ιερά κε τα όσια καταθέτοντας στεφάνια στον κεμαλ. (ξεφτιλισμένι διπλοματία τι κάνις)
Εγό που δεν πλακόνο στις σφαλιάρες τον κάθε ξεφτιλισμένο που αντιμετοπίζι τον σινάνθροπο του με περιφρόνισι σαν χούλιγκαν όταν το κομα του κερδιζι καπιες εκλογες κραβγάζοντας μεσα από το αροστο μιαλό του.
Εγο, εγο, εγο, χιλιάδες εγο. Αλίθια εγό ίμε εγό ί ίνε κάπιος άλος;
Αλίθια αγαπιμένε μου ΣΙΜΠΛΕΜΑΝ εγό ίμε αμέτοχος;
Πιος χιροκροτάι τον κάθε εθνοπροδότι κε τον βάζι σοτίρα;
ΕΓΟ το κάνο αφτό.
Μι μου πις ότι παλιότερα δεν ιπίρχε γνόσι κε πλιροφορία ,γιατί θα σου πο ότι κε σίμερα που ιπάρχι τους ίδιους κανακέβο.
Ξέρις κάτι αδερφέ, όπος πολί σοστά γράφις αφτί δεν καταλαβένουν τιν ένια του ΟΧΙ.
Μίπος όμος εγό που τιν καταλαβένο πρέπι να το κόψο το ξερό μου αντι να το γιορτάσο;
Αρα ΕΓΟ ο πλάτανος σου λέο τούτο. Επιδί αποκλιστικά ίμε ιπέφθινος για τι μίρα μου κε το μιαλό μου σας παρακαλό στίλτε με στο διάλο για να ζίσουν τα πεδιά μας καλίτερα.
.
«Εμίς θα πεθάνουμε για τιν ΕΛΑΔΑ κε για κανένα άλο πούστι»
Λόγια του έφεδρου ανθυπολοχαγού μου όταν σε μια δίσκολι στιγμί τον ρώτησα αν αξίζι να πεθάνουμε για τους πολιτικούς κε τις φατρίες τους που κιβερνούσαν τότε τιν ελάδα.
Διστιχία μου ακόμα ι ίδιι μας κιβερνάνε κε δεν ξέρο που ίνε ο ανθιπολοχαγός μου.
Πλάτανος