Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

Άνθροπος

Share
Φίλι κι Φίλις για κι χαρα σας
Χαράματα ίταν όταν φτάσαμε στιν πολιτία τι μεγάλι με τον κιρ θανάσι.
Για μια ακόμα φορά κύριος, ταξιδέψαμε και στο δρόμο καμάρονε που παρόλα τα γιρατιά του άστραφτε από καθαριότητα και έβαζε κάτο πολούς νεότερους που στις στροφές φοβόνταν κι πάταγαν φρένο. Στις ανιφόρες μόνο αγκομάχαγε κι ξιφισούσε αλά τα έρμα τα γιρατιά δεν κρίβοντε. Ούτε κι ξέρο πόσο χρονόν ίνε. Στιν ταλεποριμένι του καρότσα κουβάλισε ότι μπορί να βάλι το μιαλό του ανθρόπου. Στο τιμόνι του έμαθαν να οδιγάνε ένα σορό παλικάρια Εδό κε αρκετά χρόνια που βγίκε στι σίνταξι ίνε πάντα καθαρός κι έτιμος για ταξίδι όταν χριάζετε. Κιρ θανάσι τον βάφτισε ο πατέρας μου γιατί δεν σταμάταγε ποτέ όπως ο κίριος Βέγγος. Έτσι κι αφτί τι φορά μας έφερε γιμάτος χαρά στιν μεγάλι πόλι. Στιν μοναδικί στενί θέσι που διαθέτι μπροστά καθίσαμε αναπαφτικά κι στιβαγμένα ο μπαρμπαΘαν κε ι τριάδα τις σιμφοράς.
Έπρεπε να κάνι κάπιες εξετάσις ο μπαρμπαΘαν στον τόπο μας κε του έδιναν ραντεβού έξι μίνες μιτά το θανατό του. Όταν ίπα στιν κιρία ότι δεν θέλουμε να του κάνουμε μνιμόσινο αλά εξετάσις ι κιρία μου ίπε ότι έτσι λέι ο νόμος. Τότε σκέφτικα πόσο τιχερός ίνε ο μπαρμπαΘαν που θα πεθάνι κε θα ίνε νόμιμος. Κάνοντας να φίγο ι κιρία γίρισε στι σιναδερφό τις κε τις ίπε.
-Βαρέθικα τους βλάχους.
Μόλις το άκουσα ίπα στιν κιρία πολί εβγενικά ότι δεν ίμε βλάχος. Τις εξίγισα ότι εματολογικός ίνε αδίνατον να ίμε βλάχος γιατί ο πατέρας μου ίταν μάου μάου τις περιοχίς κε από τον τόπο πέρασαν ρομέι γότθι βισιγότθι βίκινκς μογγόλι τούρκι άραβες γερμανί ιταλί τελεφτέα κε κινέζι. Ι δε μάνα μου από τιν σμίρνι όπου γινότανε το έλα να δίς πάλι δεν μπορί να διαθέτι έμα βλάχικο. Τις εξίγισα ακόμι ότι γνορίζο πολούς πραγματικούς βλάχους κε ίνε μια χαρά πεδιά. Μάλιστα τις ίπα για το θίο τις τον Σοτίρι που ακόμι ζι στα μέρι μας κε ίνε μια χαρά βλάχος. Τις πρότινα να μου κάνουν εματολογικί εξέτασι κε αν αποδιχτί ότι δεν ίμε βλάχος να βάλι τον μπαρμαΘαν για εξετάσις νορίτερα από τιν κιδία του αφου το πρόβλιμα ίνε ι βλάχι. Τις πρότινα να ιπογράψο δίλοσι ότι αποκιρίσο τους βλάχους όπος έκαναν στι μακρόνισο με τους κομουνιστές. Τιν παρακάλεσα να με σταβρόσι για να εκδικιθί τους βλάχους. Τις πρότινα μέχρι βασανιστίρια να μου κάνι.
Τότι ακούστικε μια φωνί.
-Εδό ίσε ρε βλάχο σε ψάχνομε μια όρα.
Το καραφλό τομάρι παρακολουθούσε τόσι όρα τιν ανάλισι κι τα παρακάλια κι ίχε λιθί στα γέλια. Με τράβιξε κε μου ίπε.
-Δεν μας πάι αφτό το ίδριμα πάμε να φίγουμε γιατί θα τρέχουμε πάλι στα τμίματα. Έτσι ο ψλος κανόνισε με ένα φίλο του γιατρό που τον ξέρι από το εξοτερικό να κατέβούμε στιν μεγάλι πόλι.
Στιν καρότσα του κιρ θανάση ίχαμε τις βαλίτσες μι τις αλαξιές μας κι κάπια δοράκια για το γιατρό, τσιπουράκι ,τιρί, μέλι κι άλα. Έπρεπε να ίμαστε νορίς στο ραντεβού γιατί δεν ξέραμε πόσο θα πάρουν ι εξετάσις. Στο δρόμο ο μπαρμπαΘαν τραγούδισε κι κάπια ορέα τραγούδια αλά μόλις τέλιονε το τραγούδι ίθελε να σταματίσουμε να φάι πατσά. Μάλιασε ι γλόσα μου να του εξιγό ότι δεν κάνουν καλό πατσά κι ότι στα μαγαζιά αφτά παθένουν διλιτιρίασι γιατί ο πατσας ίνε ισαγογίς κε σάπιος. Τι άλο να έβρισκα να του έλεγα, αφού από τιν προιγούμενι μέρα ο ιφτάψιχος τον ίχε ιπό παρακολούθισι για να μι φάι λόγο εξετάσεον γιατί έτσι ίπε ο γιατρός. Μετά αφού τον έπισα για τα κακά μαγαζια ίθελε γάλα τρίψα. Που να βρό γάλα κι ψομί τέτια όρα ο ταλέπορος να αρμέξο τις νταλίκες; Χόρια που δεν έπρεπε να φάι.
Έτσι μι τραγούδια κι τιν πίνα του μπαρμπαΘαν φτάσαμε στον γιατρό. Ίχε ξιμερόσι για τα καλά γιατί χάσαμε το δρόμο κι μπλέξαμε κε στιν κίνισι. Ο γιατρός πεδί πρότο με το που μπίκαμε κι άρχισε ο ψλος να του λέι τα καθέκαστα κοπάνισε κι τρία τσιπουράκια. Μόλις τον ίδε ο μπαρμαΘαν ίθελε κι αφτός. Άντι να ξιμπλέξις. Να μι σας τα πολιλογό ο γιατρός μας ίπε να τον ξεχάσουμε τον μπαρμπαΘαν γιατί θα τον έπερνε μαζί του σε ένα κέντρο για γενικό ρεκτιφιέ. Του έταξε κε φαί κε όλα ίταν μια χαρά. Μας βεβέοσε ότι εκί εμίς δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε κε ότι ούτε που θα τον βλέπαμε μέχρι να τελιόσουν. Αφού ο ψλός σινφόνισε με τον φίλο του ο γιατρός έφιγε με τον μπαρμπαΘαν να κάθετε σαν άνθροπος σε θέσι αφτοκινίτου.
Εμίς ξεμίναμε τρία κούτσουρα στι μεγάλι πολι. Το ραντεβού μας ίταν πάλι στο σπίτι του γιατρού το απόγεβμα κατά τις εφτά.
Αφού έπεσαν διάφορες ιδέες στο τέλος αποφασίσαμε να πάμε να βρούμε κανένα ανταλακτικό για τον κιρθανάσι γιατί κι αφτός γεροντάκι ίνε. Ίξερα από παλιά κάτι μαγαζιά στιν περιοχί τις γεοπονικίς σχολίς κε έτσι ροτόντας μετά από ταλεπορία φτάσαμε μεσιμέρι. Που να βρίς μαγαζιά ι περιοχί ίταν σαν απικία στι σελίνι. Ροτάγαμε από δο, μας κορόιδεβαν από κι, όσπου ένας ανθροπος τις μεγάλις πόλις μας οδίγισε σε ένα μαγαζί. Το μαγαζί ίχε τα τριπλάσια χρόνια του κιρθανάσι κε ο μαγαζάτορας με διο τρις ακόμα καλφάδες τρελαθίκαν.
-Τσουλάι ακόμα αφτό το εργαλίο; Ίπε ο μάστορας.
-Όχι κι εργαλίο ο κιρ θανασις του λέο.
Αφτό ίταν ο άνθροπος έκανε τα πάντα κι βρίκαμε κάπια ανταλακτικά που θα τον κάνουν τον κιρ θανάσι ρολς ρόις. Εφχαριστίσαμε τους ανθρόπους ρίξαμε τα ανταλακτικά στιν καρότσα κε ψάχνοντας πίγαμε στο κέντρο που ίταν ο γιατρός. Ίχε γίνι πια απόγεβμα.
Ο ψλος βρίκε τον γιατρό κε τα νεα ίταν εφχάριστα για όλους μας. Ο μπαρμπαΘαν ίταν περδίκι. Τόσο περδίκι που θα μπορούσαμε να φίγουμε το βραδι. Ο γιατρός προσφέρθικε να μας φιλοξενίσι αλά εμίς φίγαμε με τον μπαρμπαΘαν κενούργιο.
Στο δρόμο ο κιρ θανάσις πέταγε γιατί ίξερε ότι εκτός από τιν βοίθια που πρόσφερε θα έχι κε ανταλακτικά γιατρικά για τι ζοί του, το τραγούδι του μπαρμαΘαν κε το ροχαλιτό του εφτάψιχου έσμιγαν μελοδικά σαν τραγούδι παραδισένιο.
Ο ψλος ίχε ένα τεράστιο χαμόγελο κι όλο έβγαζε το κιφάλι από το παράθιρο για να ξενιστάξι. Έτσι ανέμιζε κε ι τρίχα που έχι στο κεφάλι ανέμελα. Εγό κίταγα τα φότα κι ίμουνα χαρούμενος που στι μεγάλι πόλι σινάντισα τρίς ανθρόπους. Μάλιστα έβαλα σκοπό να στίλο τον κιρθανάσι στιν κιρία που βαρέθικε τους βλάχους να τις πί πόσο ανέξοδα γίνεσε άνθροπος.